O nas:

Związek Pracodawców Lotnictwa i Dronów jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

Nasze cele:

  • reprezentowanie Interesów gospodarczych i społecznych pracodawców branży lotniczej;
  • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży lotniczej;
  • oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców branży lotniczej;
  • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców branży lotniczej w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
  • współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
  • organizowanie szkoleń pracodawców branży lotniczej;
  • prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców branży lotniczej;
  • prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

Członkostwo:

Członkami Związku mogą być pracodawcy działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dołącz do nas:

lotnictwoidrony@aerosilesia.eu

Zarząd

PREZES

Krzysztof Krystowski jest od wielu lat menadżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się również w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców.

Obecnie Krzysztof Krystowski jest Prezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie, ale również Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydentem Pracodawców RP (najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce), Prezesem Związku Pracodawców Federacja Firm Lotniczych. Od 2019 jest jednym z dziesięciu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej w grupie ds. klastrów. W 2020 roku został wybrany Wiceprezesem European Clusters Alliance.

Krzysztof Krystowski w styczniu 2015 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego PZL- Świdnik, a od stycznia 2016 r. jest wiceprezesem Finmeccanica Helicopter Division. W latach 2012-2013 był Prezesem Zarządu Grupy Bumar, a później Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2006 – 2011 pracował jako menadżer w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, jak również Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004 – 2006 był Przewodniczącym Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym. W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (potem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy). Odpowiadał wówczas za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, jak również za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset.

WICEPREZES

Edward Margański - polski inżynier, konstruktor lotniczy, wynalazca i pilot. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej. W latach 1970-1977 pracownik PZL Mielec, później przedstawiciel PZL Mielec przy Instytucie Lotnictwa (IL) w Warszawie. W wieku 33 lat został dyrektorem sławnych Szybowcowych Zakładów Doświadczalnych w Bielsku-Białej. W 1986 Edward Margański założył własną firmę lotniczą Zakłady Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku-Białej, która była pierwszą tego typu prywatną firmą zajmującą się tematyką lotniczą w krajach socjalistycznych. Początkowo firma zajmowała się przeglądami i naprawami szybowców drewnianych. W 1990 roku działalność przedsiębiorstwa rozszerzyła się o projektowanie konstrukcji szybowców, m.in. S-1 Swift i MDM-1 Fox. Edward Margański to wizjoner, któremu przyświeca idea wcielania pomysłów w życie. Konstruktor kilku latających statków powietrznych, m.in. odrzutowego samolotu szkolno-treningowego Bielik oraz dyspozycyjnego samolotu EM-11 Orka.

WICEPREZES

Andrzej Papiorek - magister inżynier, w roku 1979 ukończył Wydział MEiL Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zaczynał w PDPSz PZL Bielsko jako Technolog prowadzący przy projektach SZD 51-1 Junior, SZD 55-1 oraz SZD 48M Bravo oraz Specjalista ds. Inżynierii Materiałowej. W latach osiemdziesiątych był Kierownikiem Działu Technologii Rozwojowej i Inżynierii Materiałowej, a także członkiem Rady Technicznej Przedsiębiorstwa. Jednocześnie wykładał w Technikum Budowy Płatowców w Bielsku-Białej.

Od 30 lat jest właścicielem firmy Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek, zajmującej się produkcją elementów kompozytowych dla lotnictwa oraz remontami i obsługą szybowców. 

W latach 2001-2018 był Wiceprezesem, Dyrektorem i Odpowiedzialnym Zarządzającym w firmie Allstar PZL Glider Sp. z o.o., z sukcesem przeprowadzając m.in. certyfikację typu szybowca SZD 54-2 Perkoz według przepisów EASA. W tym czasie wznowiono produkcję szybowców marki SZD.  Jest jednym z założycieli Federacji Firm Lotniczych Bielsko, a Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek była jednym z pierwszych członków tego stowarzyszenia. 

Obecnie Andrzej Papiorek zasiada również w zarządzie firmy AP Aircrafts Sp. z o.o., będącej organizacją produkcyjną z własnym biurem konstruktorskim.  Aktywnie uczestniczył w różnych projektach badawczo-rozwojowych, od wielu lat współpracuje z firmami i instytucjami w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Czechach, Włoszech, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii. 

Jest również współwłaścicielem firmy Tholander Inżynieria Środowiska, przedsiębiorstwa zajmującego się dostawą instalacji do oczyszczania powietrza. Dzięki swojej aktywności zawodowej posiada dużą wiedzę zarówno z dziedziny lotnictwa, jak i prawa pracy oraz zarządzania.

WICEPREZES

Jerzy Mastek - z wykształcenia magister inżynier budowy płatowców na Politechnice Warszawskiej, wydział MEiL. Po studiach nabywał doświadczenie jako konstruktor u boku znamienitych inżynierów z byłych Zakładów szybowcowych w Bielsku-Białej. W Zakładach Lotniczych 3Xtrim sp. z o.o. w Bielsku-Białej, jako konstruktor ale też kierownik i współwłaściciel, zarządzał budową i sprzedażą około 70 samolotów ultralekkich konstrukcji własnej firmy. W latach 2010/2011 pełnił funkcję dyrektora do spraw BiR w Zakładach Lotniczych Margański & Mysłowski. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika certyfikowanego działu Obsług sprzętu lotniczego w firmie Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek w Jasienicy. Aktywnie działa społecznie na rzecz środowiska lotniczego, Członek założyciel Federacji Firm Lotniczych Bielsko oraz Śląskiego Klastra Lotniczego Bielsko.

 

WICEPREZES

Krzysztof Marugi